Tjänster

Anläggning

Hallma AB utför arbeten både manuellt och maskinellt. Vi har anpassad maskinpark för att utföra arbeten med så liten skada på omgivningen som möjligt. Utförda uppdrag är väldigt varierande från små justeringar till säsongslånga utföranden. Läs mer

Transporter

Transporter utför vi med hög tillförlitlighet utan att omlasta gods under transportvägen. Vi tar hand om lastning och lossning om så önskas. Vi transporterar tungt, lätt, skrymmande, smått, styckegods, asfalt, sten, jord, maskiner, byggmaterial, det mesta som kan hanteras på ett någorlunda "normalt" sätt.

Industriservice

Hallma AB kan erbjuda kompletta transport och hanteringsantaganden inom industrins verksamheter. Förflyttning och hantering av material är en del av vår kärnverksamhet. Vårt delagarskap i Sundfrakt möjliggör mycket solida och goda helhetslösningar inte minst logistiskt.

Snöröjning

Från handskottning på mark och tak. Maskinell snöröjning av stora ytor. Parkeringar och stora industrimarker. Bostads och fastighetsområden. Hallma AB utför återkommande snö och halkbekämpning hos olika typer av uppdragsgivare. Isrivning, sandning och bortforsling av snö ingår ofta i uppdragen.

Godshantering

Vi hoppas att våra kunder och samarbetsparter ser oss som den naturliga hjälpen när gods skall hanteras i någon form. Hallma AB använder sig gärna av andras spetskompetens för att resultatet av våra utförda antaganden skall bli på bästa sätt.

Sopning

Upptagning av sandningsgrus och liknande material utför vi med storleksanpassande maskiner, när manuell sopning behövs gör vi även det.

Anläggning

Hallma AB utför arbeten både manuellt och maskinellt. Vi har anpassad maskinpark för att utföra arbeten med så liten skada på omgivningen som möjligt. Utförda uppdrag är väldigt varierande från små justeringar till säsongslånga utföranden.

Transporter

Transporter utför vi med hög tillförlitlighet utan att omlasta gods under transportvägen. Vi tar hand om lastning och lossning om så önskas. Vi transporterar tungt, lätt, skrymmande, smått, styckegods, asfalt, sten, jord, maskiner, byggmaterial, det mesta som kan hanteras på ett någorlunda "normalt" sätt.

Industriservice

Hallma AB kan erbjuda kompletta transport och hanteringsantaganden inom industrins verksamheter. Förflyttning och hantering av material är en del av vår kärnverksamhet. Vårt delagarskap i Sundfrakt möjliggör mycket solida och goda helhetslösningar inte minst logistiskt.

Snöröjning

Från handskottning på mark och tak. Maskinell snöröjning av stora ytor. Parkeringar och stora industrimarker. Bostads och fastighetsområden. Hallma AB utför återkommande snö och halkbekämpning hos olika typer av uppdragsgivare. Isrivning, sandning och bortforsling av snö ingår ofta i uppdragen.

Godshantering

Vi hoppas att våra kunder och samarbetsparter ser oss som den naturliga hjälpen när gods skall hanteras i någon form. Hallma AB använder sig gärna av andras spetskompetens för att resultatet av våra utförda antaganden skall bli på bästa sätt.

Sopning

Upptagning av sandningsgrus och liknande material utför vi med storleksanpassande maskiner, när manuell sopning behövs gör vi även det.

Maskinpark

Volvo L-25 B
Information
Volvo L-60 E
Information
Volvo L-60 F
Information
Volvo L-70 C
Information
Volvo L-70 F
Information
Volvo L-120 B
Information
Volvo L-120 E
Information
Ljungby L18
Information
Neuson 6005
Information
Terex E 110
Information
Volvo EW 160
Information
Scania 340
Information
Volvo FH 480
Information
Still 3,0 ton
Information
Still 3,5 ton
Information
Kalmar 4,0 ton
Information

Om Oss

Ett serviceföretag med kunden i fokus som utför entreprenadmaskintjänster samt transporttjänster.

Företaget innehar en maskinpark med 15-20 enheter. Personalen har bred kunskap och kompletterar varandra med en god erfarenhet. Tillsammans ser vi möjligheter i våra kunders behov, som vi ger allt för att lösa med bästa tänkbara kostnadseffektivitet.

Affärsidé
Hallmas affärsidé är att tillhandahålla transporter och maskintjänster för alla våra kunder. Med lång erfarenhet hos personal och ägare ska vi erbjuda kundanpassade tjänster, med inriktning på hög service och god kvalitet, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan.

Övergripande mål
Tillfredställa kundens behov och vara den självklara partner för långsiktig och ömsesidig affärsutveckling. Skapa god lönsamhet för företag och kunder. Fortlöpande stärka företaget ekonomiskt och kompetensmässigt. Skapa trivsamma och stimulerande förhållanden för anställda.

Kvalitetspolicy
Företagets målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt sträva efter ständig förbättring i företaget. Vi skall vara lyhörda och flexibla för kundens önskemål, ständigt höja vår kompetens och därigenom utveckla företaget. Personlig kvalitet med principen "rätt från mig" skall gälla, så att alla utförda uppdrag kan bli en referens för framtida affärer.

Värderingar
Hallma AB skall bedriva verksamheten med god affärsed. Mutor och/eller utpressning accepteras inte. Dialog och öppenhet i affärsrelationer eftersträvas. Vi anställer och följer de direktiv som återfinns i gällande kollektivavtal, diskriminering skall inte förekomma. Vi strävar ständigt efter att våra arbetsplatser skall vara säkra och trivsamma, åsikter och förbättringsmöjligheter önskas av företagsledningen, detta för att förebygga och ständig förbättra vår och våra kunders miljö.

Miljöpolicy
Hallma AB äger ett antal aktieposter i Sundfrakt AB. Sundfrakt AB har ett gediget miljöarbete som Hallma AB följer. Sundfrakts verksamhet är att erbjuda effektiva transport och maskintjänster. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan. Sundfrakt åtar sig att följa gällande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra för verksamheten gällande regler. Genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till en minskad miljöpåverkan vill Sundfrakt bära sin del av utvecklingsansvaret. Exempelvis via vårt delägda bolag TRB Sverige AB samt medlemskap i Q3. Sundfrakt åtar sig att kontinuerligt söka förbättringar i verksamheten, dess aktiviteter, varor och tjänster i avsikt att minska påverkan på miljön, och därigenom arbeta förebyggande med de miljöstörningar Sundfrakt ger upphov till. Genom utbildning och information om miljöarbetet ökar vår kunskap och medvetenhet om hur vi ska förebygga och minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Sträva efter ett bättre resursutnyttjande genom att i samarbete med kunder och leverantörer utveckla effektiva logistiska lösningar.

Cerifikat: SS-EN ISO 14001:2004

Kontakt

Adress
Moreliusgatan 14
856 31 Sundsvall
Besöksadress
Verkstadsgatan 2
856 33 Sundsvall
Telefon
Verksamhet
070-377 79 95

Administrativt
060-56 19 92
Mail
mats.s@hallma.se

Copyright © 2015 Hallma AB